MSGSÜ - SEM  
 
 
 
<< Eğitim Gruplarımız / Eğitimlerimiz

Eğitim Kodu: 2014209
Eğitim Tarihi:
-
Eğitim Yeri: Bomonti
Süre: Hafta: 5, Saat: 60
Ücret: 
<< Eğitim gruplarımıza geri dönmek için tıklayınız
Pazarlama Çalışanları için İstatistiksel Raporlama Sertifika Programı


Bu programa ön kayıt yaptırmak için buraya tıklayınız.


Programın Amacı:
SAS ve SPSS ile pazarlama çalışanları için istatistiksel raporlama konusunda deneyim kazandırmak.

Hedef Kitle:
Üniversite mezunu olup konuya İlgi duyan

Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar:
Üniversite Mezunu

Mekan ve Donanım:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Bilgisayar Lab. BOMONTİ

Ders Günleri ve Saatleri:
Cumartesi, Pazar (09:30-16:30)

Derslerin Adları ve Haftalara göre Ders İçerikleri:
1- GİRİŞ
* Temel istatistik kavramları
* Bireysel araştırma ve veri analizi
SAS-SPSS paket programı
* Menülerin tanıtılması
* Çalışma ortamının tanıtılması
VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMA SÜRECİ
* Yeni veri dosyası oluşturma
* Veri setinin filtrelenmesi
* Hesaplama ve yeniden kodlama
VERİ YAPISININ TANIMLANMASI
* Frekans menüsü
* Betimsel istatistik menüsü
* Araştırma menüsü
* Serpilme diyagramı
2- FARK TESTLERİ
* Bağımsız t test
* Bağımlı t test
* Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
* Welch ve Brown-Forsythe testleri
KORELASYON VE REGRESYON ANALİZLERİ
* Korelasyon analizi
* Serpilme diyagramı
* Regresyon analizi
* Doğrusal regresyon varsayımları
* SAS-SPSS’de basit doğrusal regresyon analizi uygulaması
* SAS-SPSS’de çoklu doğrusal regresyon analizi uygulaması
* Kukla değişken kullanımı
3- PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TESTLER
* Ki-kare bağımsızlık testi
* Mann-Whitney U testi
* Wilcoxon testi
* Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi testi
* Kendall ve Spearman testleri
4- FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
* Faktör analizi
* SAS-SPSS’de faktör analizi uygulaması
* Güvenilirlik analizi
* Faktör değerlerinin hesaplanması
İSTATİSTİKSEL
BULGULARIN RAPORLAŞTIRILMASI

Başarı Belgesi Verme Koşulları:
Devam: %80, Başarı: %80, Uygulama, proje

Katılım Belgesi Verme Koşulları:
Devam: %80

Programda Görev Alacak Öğretim Elemanları:
Doç. Dr. Semra ERPOLAT

http://www.istanbulinstitute.com/
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Müdür 
Yrd. Doç. Yasemin Nur Erkalır (Güzel Sanatlar Fakültesi)-Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Prof. Çiğdem İyicil (Devlet Konservatuvarı)-Üye
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Levend Duransoy (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Yrd. Doç. Dr. İlker Cırık (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)-Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Müdür
Yrd. Doç. Yasemin Nur Erkalır (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.