MSGSÜ - SEM  
 
 
 
<< Eğitim Gruplarımız / Eğitimlerimiz

Eğitim Kodu: 2017155
Eğitim Tarihi:
-
Eğitim Yeri: Fındıklı
Süre: Hafta: 4, Saat: 24
Ücret: 530 TL (KDV Dahil)
<< Eğitim gruplarımıza geri dönmek için tıklayınız
Sanatla Farkındalık Atölyesi (Seviye 1) Haftasonu


Bu eğitim tarihinde bittiğinden ön kayıtlar kapanmıştır.


Program Duyuru Metni:
‘Sanatla Farkındalık’ Atölyesi “Gerçek.., bir bakış açısıdır” Bir “potansiyel” olarak varoluşla sanat aracılığıyla yüzleşme. Yaratıcı harekete yönelik içsel bir dönüşüm... Bilinçte bir değişim, kırılma ya da sıçrama. Hayatı, kabullerin, şablonların, rutin ve klişelerin dışında; bir ‘bütün’ ve ‘akış’ olarak algılayabilmek. Sanata dair düşünce ve eylem aracılığıyla kolektif bilinç üzerinden mümkün olabilecek bireysel farkındalık. Sanattan Zen’ e, farklı disiplinler ve düşünme biçimleri üzerinden; birer enerji formu olarak, renk, biçim, ses, hareket, düşünce.. aracılığıyla benliğin sınırlarına ve ötesine bir yolculuk. Aynı anda hem öğretmen, hem de öğrenci olarak; yaşamın özüne doğru…

Programın Amacı:
Bir dil olarak, sanat ve tasarım kavramları ve terminolojisiyle tanışmak; bir yapıtı analiz edip anlayabilecek/sezebilecek donanımı oluşturmak. Sanat ve tasarımın temel kavramlarını ve aralarındaki bütünsel etkileşimi anlamak, görsellerle destekli anlatılar ve sonrasında birlikte analizi yapılacak olan uygulamalarla ilerleyecek olan eğitim süreci boyunca mümkün kılmak. Nihayetinde, gerek biçim, gerekse içerik olarak belli bir nitelik taşıyan bireysel, özgün sentezler/ürünler oluşturulabilecek formasyonu oluşturmak. Böylelikle “hayat” gibi belirsiz, kuralsız, öngörülemez bir olguyu, “sanat” gibi kendisine en benzer nitelikleri taşıyan bir disiplin aracılığıyla daha anlaşılır kılmak; somut bir şey cinsinden soyut bir şeyi anlamayı, ifade edebilmeyi ve yeniden kurmayı mümkün kılmak. Bu, son tahlilde bireyin kendi gerçekliğine dair ürettiği; hem şu an hayatta durduğu yeri; hem de olası vizyonunu, ideal varoluş formunu kristal netliğinde görebildiği bir yol haritası anlamına gelecektir. Denebilir ki, amaçlanan en ideal farkındalık şu olacaktır: Evrenin, bireyin biricik, eşsiz, özgün varlığı aracılığıyla kendini ifade etmesine izin vermektir sanat; “sanat yapılmaz, ‘sanat olunur’”.

Hedef Kitle:
Yaratıcı düşünce ve devinimi önemseyen; hayatı akış halindeki zengin bir potansiyel olarak “merak eden”, bireysel ve kurumsal tüm başvuranlar.

Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar:
Olduğuyla yetinmeyip olabileceği “şey”i arama tutkusu.

Ders Günleri ve Saatleri:
Cumartesi 10:00-13:00 / 14:00-17:00

Program için Önerilen Mekan ve Donanım:
SEM dersliği yada Temel Eğitim Bölüm derslikleri. Bir adet dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı.

Derslerin Adları ve Haftalara Göre Ders İçerikleri:
Sanat ve kavramları I/II (3+3, 6 saat)
Sanat ve öyküsü I/II (3+3, 6 saat)
Sanat ve yaşam (kolektif bilinç) I/II (3+3, 6 saat)
Sanat ve birey (kişisel farkındalık) I/II (3+3, 6 saat)
(x3: 1.Başlangıç, 2. Orta, 3, İleri seviye)

Programda Görev Alacak Öğretim Elemanları:
Prof. Rıza Kuruüzümcü

Katılım ve Başarı Belgesi Verme Koşulları:
Programın %80'ine devam etmesi gerekmektedir. Konsensus
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Naltrexone

Online paper contains mass concerning naltrexone uses. Study it deliberately.
Now look link regarding naltrexone for alcoholism online.
The report contains tons concerning naltrexone alcohol withdrawal. Below placed recent article
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen-Edebiyat Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. İlker Cırık (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Üye
Dr. Öğr. Üye. Erhan Birol (İstanbul Devlet Konservatuvarı)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu
Miraç Yalçın-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.