MSGSÜ - SEM  
 
 
 
<< Eğitim Gruplarımız / Eğitimlerimiz

Eğitim Kodu: 2014209
Eğitim Tarihi:
-
Eğitim Yeri: Bomonti
Süre: Hafta: 5, Saat: 60
Ücret: 
<< Eğitim gruplarımıza geri dönmek için tıklayınız
Pazarlama Çalışanları için İstatistiksel Raporlama Sertifika Programı


Bu programa ön kayıt yaptırmak için buraya tıklayınız.


Programın Amacı:
SAS ve SPSS ile pazarlama çalışanları için istatistiksel raporlama konusunda deneyim kazandırmak.

Hedef Kitle:
Üniversite mezunu olup konuya İlgi duyan

Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar:
Üniversite Mezunu

Mekan ve Donanım:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Bilgisayar Lab. BOMONTİ

Ders Günleri ve Saatleri:
Cumartesi, Pazar (09:30-16:30)

Derslerin Adları ve Haftalara göre Ders İçerikleri:
1- GİRİŞ
* Temel istatistik kavramları
* Bireysel araştırma ve veri analizi
SAS-SPSS paket programı
* Menülerin tanıtılması
* Çalışma ortamının tanıtılması
VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMA SÜRECİ
* Yeni veri dosyası oluşturma
* Veri setinin filtrelenmesi
* Hesaplama ve yeniden kodlama
VERİ YAPISININ TANIMLANMASI
* Frekans menüsü
* Betimsel istatistik menüsü
* Araştırma menüsü
* Serpilme diyagramı
2- FARK TESTLERİ
* Bağımsız t test
* Bağımlı t test
* Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
* Welch ve Brown-Forsythe testleri
KORELASYON VE REGRESYON ANALİZLERİ
* Korelasyon analizi
* Serpilme diyagramı
* Regresyon analizi
* Doğrusal regresyon varsayımları
* SAS-SPSS’de basit doğrusal regresyon analizi uygulaması
* SAS-SPSS’de çoklu doğrusal regresyon analizi uygulaması
* Kukla değişken kullanımı
3- PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TESTLER
* Ki-kare bağımsızlık testi
* Mann-Whitney U testi
* Wilcoxon testi
* Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi testi
* Kendall ve Spearman testleri
4- FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
* Faktör analizi
* SAS-SPSS’de faktör analizi uygulaması
* Güvenilirlik analizi
* Faktör değerlerinin hesaplanması
İSTATİSTİKSEL
BULGULARIN RAPORLAŞTIRILMASI

Başarı Belgesi Verme Koşulları:
Devam: %80, Başarı: %80, Uygulama, proje

Katılım Belgesi Verme Koşulları:
Devam: %80

Programda Görev Alacak Öğretim Elemanları:
Doç. Dr. Semra ERPOLAT

http://www.istanbulinstitute.com/
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Naltrexone

Online paper contains mass concerning naltrexone uses. Study it deliberately.
Now look link regarding naltrexone for alcoholism online.
The report contains tons concerning naltrexone alcohol withdrawal. Below placed recent article
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen-Edebiyat Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. İlker Cırık (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Üye
Dr. Öğr. Üye. Erhan Birol (İstanbul Devlet Konservatuvarı)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu
Miraç Yalçın-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.