MSGSÜ - SEM  
 
 
 
<< Eğitim Gruplarımız / Eğitimlerimiz

Eğitim Kodu: 2018134
Eğitim Tarihi:
-
Eğitim Yeri: Fındıklı
Süre: Hafta: 12, Saat: 48
Ücret: 840 TL (KDV Dahil)
Ön kayıt yaptırmak için tıklayınız

<< Eğitim gruplarımıza geri dönmek için tıklayınız
Oyunculuk Uygulama Atölyesi (2. Dönem)


Programın Amacı:
Bu dersin amacı katılımcının sahne üzerinde kendini tanımasını sağlamak ve yapılacak egzersizlerle kendi içinde var olan duyguları ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktır.

Hedef Kitle:
İlgi duyan herkes

Programın duyuru metni:
Bu dersin amacı katılımcının sahne üzerinde kendini tanımasını sağlamak ve yapılacak egzersizlerle kendi içinde var olan duyguları ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu dersin bir diğer amacı katılımcıya rol analizi ve karakter yatırımıyla ilgili oyunculuk yetkisini arttırmaya yönelik beceriler kazandırmaktır.

Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar:
Yok

Mekan ve Donanım:
Fındıklı

Ders Günleri ve Saatleri:
Cumartesi- 10:00 - 14:00

Derslerin Adları ve Haftalara göre Ders İçerikleri:

1. Hareket
Bu dersin amacı bedenimizin ruhsal ve bedensel hareket sınırlarını daha iyi tanımak ve onu kullanabilmeyi öğrenmektir. Bu ders öğrenciye sahnede bedenselleştirmesi gereken ifade ve duyguya kendi kişiliğimizin rengini de katabilmek için algıladığı ve vermesi gereken ses ve duyguyu vücudumuzla doğru ölçüler ve ifade için yorumlayabilmesini öğretmektedir.

2. Sahne (Drama)
Bu dersin amacı öğrencinin sahne üzerinde kendisini tanımasını sağlamak ve yapılacak egzersizlerle kendi içinde var olan duyguları ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu dersin bir diğer amacı, öğrenciye rol analizi ve karakter yatırımıyla ilgili oyunculuk yetkisini arttırmaya yönelik beceriler kazandırmaktır.

3. Diksiyon
Bu dersin amacı güzel konuşma sanatını ses, nefes, fonetik, tonlama ve vurgulama gibi alt başlıklar altında incelenmesini temel alır. Öğrencinin bedenini tanımasını sağlayarak doğru nefes tekniklerini öğrenmesine yardımcı olmak, öğrencinin bedeninin üzerine sesi inşa edebilmesini sağlamak ve ses çalışmalarıyla ses kullanımını güçlendirmek. Yapılacak nefes egzersizleriyle öğrencinin diyafram kullanımını güçlendirmek ve nefes kullanımını daha etkin, uzun bir hale getirerek topluluk karşısında rahat bir konuşma tarzına ulaşmasını sağlamak. Artikülasyon egzersizleriyle dil-dudak ve çene tembelliklerini ortadan kaldırmak ve net anlaşılabilir bir konuşma tarzına ulaşmasını sağlamak. Öğrencide doğru bir hitap şekli geliştirmek ve Türkçe’nin doğru kullanımı hakkında bilgi vermek, doğru tonlamaları oturtmak ve kendini daha rahat ifade edebilmeleri konusunda yardımcı olmaktır.

4. Fonetik
Fonetik yani ses bilimimin amacı bir dilin standart konuşma seslerini oluşturmak ve bunların doğru söylenmesini sağlamaktır. Bu dersin amacı dilin yazılış ve söyleniş arasındaki farklılıklarını ortaya çıkarıp kişinin daha doğru bir konuşma biçimine ulaşmasını sağlamaktır.

5. Dramaturji
Bu dersin amacı öğrencinin Tiyatronun temel aracı olan metinlerin çözümleme tekniklerine hakim olarak çeşitli tür, dönem ve tarzlardaki oyunları yorumlayabilecek, analiz edebilecek gerekli alt yapıya sahip olmasını sağlamaktır. Bu alt yapının öğrencide oluşturulmasıyla karakter analizini yapabilmesini sağlamak ve sahne üzerinde karakteri daha doğru yorumlayabilmesine yardımcı olmak.

6. Tiyatro Estetiği
Bu dersin amacı dramaturji derslerine paralel olarak sahnelemeye ve oyunculuğa dair estetik düşüncenin Antik Yunan’dan günümüze kadar gelişiminin incelenmesi ve çağdaş reji, oyunculuk alanındaki bazı yöntemlerin estetik alanla bağlantılı olarak öğrenciye aktarılmasıdır.

7. Oyun Yazarlığı
Bu dersin amacı bir oyuncu adayının bir oyun metninin yazımı aşamasında eğitimini aldığı alanla yazım süreci arasında bağ kurmasını sağlamak. Süreç adım adım bir metnin yaratım aşamasını irdeleyerek ve deneyerek ilerleyecektir. Çağdaş ve klasik metinlerden örnekler sunarak metinde yapı önermeleri, karakter yaratım süreci, çatışma yaratma, eksen karakter, zaman algısı mekan gibi konular bu derste paralel olarak ilerler.

Programda Görev Alacak Öğretim Elemanları:
Doç. Dr. Merih Tangün, Arş. Gör. Ali Barışık

Katılım veya Başarı Belgesi Verme Koşulları:
Programın %80'ine devam etmesi ve uygulama çalışmaları
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Naltrexone

Online paper contains mass concerning naltrexone uses. Study it deliberately.
Now look link regarding naltrexone for alcoholism online.
The report contains tons concerning naltrexone alcohol withdrawal. Below placed recent article
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen-Edebiyat Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. İlker Cırık (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Üye
Dr. Öğr. Üye. Erhan Birol (İstanbul Devlet Konservatuvarı)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu
Miraç Yalçın-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.