MSGSÜ - SEM  
 
 
 
<< Eğitim Gruplarımız / Eğitimlerimiz

Eğitim Kodu: 2014139
Eğitim Tarihi:
-
Eğitim Yeri: Bomonti
Süre: Hafta: 4, Saat: 60
Ücret: 2400 TL (KDV Dahil)
Ön kayıt yaptırmak için tıklayınız

<< Eğitim gruplarımıza geri dönmek için tıklayınız
Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Raporlama Sertifika Programı

cyklokapron menstruation

cyklokapron uden recept cyklokapron cyklokapron menstruation

Programın Amacı:

SAS ve SPSS ile sosyal bilimlerde istatistiksel raporlama

Ders Günleri ve Saatleri:
Hafta içi her gün 19:00-22:00

Derslerin Adları ve Haftalara göre Ders İçerikleri:
Hafta1: GİRİŞ
* Temel istatistik kavramları
* Bireysel araştırma ve veri analizi
SAS-SPSS paket programı
* Menülerin tanıtılması
* Çalışma ortamının tanıtılması
VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMA SÜRECİ
* Yeni veri dosyası oluşturma
* Veri setinin filtrelenmesi
* Hesaplama ve yeniden kodlama
VERİ YAPISININ TANIMLANMASI
* Frekans menüsü
* Betimsel istatistik menüsü
* Araştırma menüsü
* Serpilme diyagramı
Hafta 2: FARK TESTLERİ
* Bağımsız t test
* Bağımlı t test
* Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
* Welch ve Brown-Forsythe testleri
KORELASYON VE REGRESYON ANALİZLERİ
* Korelasyon analizi
* Serpilme diyagramı
* Regresyon analizi
* Doğrusal regresyon varsayımları
* SAS-SPSS’de basit doğrusal regresyon analizi uygulaması
* SAS-SPSS’de çoklu doğrusal regresyon analizi uygulaması
* Kukla değişken kullanımı
Hafta 3: PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TESTLER
* Ki-kare bağımsızlık testi
* Mann-Whitney U testi
* Wilcoxon testi
* Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi testi
* Kendall ve Spearman testleri
Hafta 4: FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
* Faktör analizi
* SAS-SPSS’de faktör analizi uygulaması
* Güvenilirlik analizi
* Faktör değerlerinin hesaplanması
İSTATİSTİKSEL BULGULARIN RAPORLAŞTIRILMASI

Programda Görev Alacak  Öğretim Elemanları:
Semra ERPOLAT
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Müdür 
Yrd. Doç. Yasemin Nur Erkalır (Güzel Sanatlar Fakültesi)-Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Prof. Çiğdem İyicil (Devlet Konservatuvarı)-Üye
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Levend Duransoy (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Yrd. Doç. Dr. İlker Cırık (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)-Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Müdür
Yrd. Doç. Yasemin Nur Erkalır (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.