MSGSÜ - SEM  
 
 
 
<< Eğitim Gruplarımız / Eğitimlerimiz

Eğitim Kodu: 2014124
Eğitim Tarihi:
-
Eğitim Yeri: Bomonti
Süre: Hafta: 7, Saat: 63
Ücret: 2000 TL (KDV Dahil)
Ön kayıt yaptırmak için tıklayınız

<< Eğitim gruplarımıza geri dönmek için tıklayınız
İstatistiksel Veri Analizi Sertifika Programı

 
Programın Amacı:
İstatistik,  araştırma verilerindeki değişkenlikle ilgili sorulara yanıt arar. İstatistik, alışılagelen tanımıyla, araştırma verilerinin düzenlenmesi, özetlenmesi,  sınıflama yapılması, örnekleme ile elde edilen sonuçların bütüne genellenmesi ya da hipotezler ile ilgili karar verme yöntemlerini kapsar. 

İstatistiksel çözümleme, başlangıç, keşfedici ve çıkarsamalı yöntemlerin tümünü kapsar. Başlangıç veri çözümlemesi, veri türlerinin belirlenmesini, açıkça verilerde hata olup olmadığının incelenmesini, hangi istatistik yöntemlerin hangi EDA tekniklerinin kullanılabileceği ile ilgili tartışmaları kapsar. EDA, “dedektif incelemesi” olarak tanımlanmış bir kavramdır. Uygun hipotezlere ve modellere götürecek, verilerdeki  anormallikleri, örüntüleri ve ilişkileri ortaya çıkarma tekniklerini kapsar. Çıkarsamalı yöntemler, hipotez testleri, güven aralıkları, kestirim, vb. tekniklerini kapsayan bir terim olarak kullanılır.
Böylece bu programdaki amaç, kitle ya da örneklem üzerinden toplanan verilerin, temel düzeyde, başlangıç, keşfedici ve ileri bazı istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını anlatmaktır.

Hedef Kitle:
Çeşitli alanlarda /sektörlerde araştırma yapan, veri toplayan bireyler ya da kurumlar.

Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar:
Çok temel düzeyde bir istatistik dersi almış olmaları tercihtir.

Ders Günleri ve Saatleri:
Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe; 18:00-21:00 arası.

Derslerin Adları ve Haftalara göre Ders İçerikleri (3 Ders 1 Haftadır):
1.Ders:İstatistik Nedir? Veri kavramı ve İstatistiksel Problemin çözümünde İzlenecek yollar.
2.Ders: Temel Kavramlar (Kitle ve örneklem, Parametre ve İstatistik, Gözlem ve Değişken, Resgelelik, Olasılık ve Dağılm, Kuşkulu değerler, Hipotez ve Model)
3.Ders: Verilerin düzenlenmesi, Verilerin alt gruplara parçalanması, histogram ve kutu çizimleri.
4.Ders: Veri Çözümlemede kullanılan İstatistikler 1 (Konum, Değişkenlik, Biçim ölçüleri)
5.Ders: Veri Çözümlemede kullanılan İstatistikler 2 (Yoğunlaşma, İlişki Birliktelik ve Uzaklık ölçüleri)
6.Ders: İstatistiksel Temel Grafikler
7.Ders: Veriler Üzerine Dönüşümler
8.Ders: Sınıflandırma ve Boyut Küçültme Yöntemleri
9.Ders: Uygulama ve Yazılı Yoklama 1
10.Ders: Olasılık ve Dağılım Kavramı
11.Ders: Örnekleme Yöntemleri
12.Ders: Parametrelerin Nokta ve Aralık Kestirimleri
13.Ders: Hipotez Testleri 1 (Temel Hipotez Kavramları; ortalama üzerine parametrik testler)
14.Ders: Hipotez Testleri 2 (Anova ve oranlar üzerine parametrik testler)
15.Ders: Hipotez Testleri 3 (Parametrik olmayan temel testler)
16.Ders: Basit Doğrusal Regresyon
17.Ders: Çoklu Doğrusal Regresyon
18.Ders: Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 1
19.Ders: Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 2
20.Ders: Uygulama ve Yazılı Yoklama 2
21.Ders: Büyük veri kümelerinde veri analizi ve istatistik;  Genel Tartışma. 

Programda Görev Alacak  Öğretim Elemanları:
Prof. Dr. Aydın ERAR
Prof. Dr. Gülay Başarır Kıroğlu

 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Naltrexone

Online paper contains mass concerning naltrexone uses. Study it deliberately.
Now look link regarding naltrexone for alcoholism online.
The report contains tons concerning naltrexone alcohol withdrawal. Below placed recent article
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür
Dr. Öğr. Üye. Göksu Gözen (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üye. Tuna Uysal (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen-Edebiyat Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Üye
Dr. Öğr. Üye. İlker Cırık (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Üye
Dr. Öğr. Üye. Erhan Birol (İstanbul Devlet Konservatuvarı)-Üye
Dr. Öğr. Üye. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu
Miraç Yalçın-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.