MSGSÜ - SEM  
 
 
 

Kurumsal Eğitim istek formu için tıklayınız

<< Kurumsal Eğitim programlarına geri dönmek için tıklayınız
İNSAN KAYNAKLARINDA 5N 1K SERTİFİKA PROGRAMI (KURUMSAL)


Programın Amacı:
İnsan kaynakları dünyasına nitelikli ufku geniş ve çağdaş bireyler kazandırmak.

Hedef Kitle:
İnsan kaynakları alanın da çalışan, çalışmak isteyen ve kendisine vizyon katmak isteyenler

Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar:
Yok

Mekan ve Donanım:
Yok  

Ders Günleri ve Saatleri:
Yok

Derslerin Adları ve Haftalara göre Ders İçerikleri:
• Yeni Ekonomi ve İnsan Kaynakları
- İnsan Nedir?
- Kaynak Nedir?
- İnsan Kaynağı Nedir?
- İKY
- Müşteri İlişkisi
- Stratejik İKY
- İnsan ve İKY
- Plasebo Etkisi
- İnsan Tipleri
- Mc Gregor X Y

• Örgütsel Yapılanma ve İK
- Örgüt
- Organizasyon şeması
- Görev Tanımları
- Yetki ve sorumluluklar
- Yönetim Alanı
- İşe Göre Eleman / Elemana Göre İş
- Örgütlenmiş İnsan
- Nasıl Örgütlenelim?

• İş Yaşamına Bakış
• Doğa ve İKY
• İKY nin Gelişimi
• İKY Süreci
• İKY nin Gidişimi ?
• SeçME YerleştirME
- İşgücü Dönüşüm Oranı
- Mülakat ?
- Mülakat Düzeni ?
- Mülakat Çeşitleri ?
- Mülakatın Amacı ?
- Mülakat Problemleri ?
- Dinleme ?
- Dinleme Oyunu (Uygulama) ?
- Stratejik Mülakat Teknikleri ?
- İlk İntiba ?
- Beden Dili ?
- Kendini Tanıma ?
- Görüşme Soruları ?
- İşverene Sorulacak Sorular ?
- İşe Alma Testi ?
- Yetkinlik Bazlı Mülakat ?
- Uygulama Tartışma
- Aday OluşturMA ?
- İlanlar ?
- İlanlarda Etkinlik ?
- Afrika’dan Türkiye’ye
- Özgeçmiş OluşturMA ?
- İçerik ? - ÖN Mektup ?
- Özgeçmişin Sahip Olması Gereken Özellikler ?
- Dikkat Edilecek Noktalar ?
- Yaratıcılık… ?
- Örnekler ?
- Uygulama ve Tartışma

• Performans Yönetim Sistemi
- Ölçme / Değerlendirme
- Eşitlik / Adalet
- Ödül
- Klasik & Çağdaş Karşılaştırması
- Karşılaşılan Sorunlar
- Performans İçin Eleştiri
- Sen Dili & Ben Dili
- Empati
- İyi PYS & Kötü PYS
- Ücretlendirmede Performans
- Örnekler

• Motivasyon
- İçsel & Dışsal Motivasyon
- İşyerinde Motivasyon
- Hedefler
- Öneriler…

• İş Analizi o Meslek Nedir?
- Görev Nedir?
- İş Nedir?
- İş Analizinin Amaçları
- Hangi Bilgiler Toplanır
- Kurumlarda Renkler
- Yöntemler

• İletİŞİM
- Döngü
- Kazalar
- Erkekler & Kadınlar & İletişim
- Ne Deriz & Ne Anlaşılır
- Simgesel İletişim
- Yurdumda İletişim
- İletişim Oyunu

• YöneTEAM Becerileri
- Yönetim Nedir?
- Yönetim İşlevleri
- Yöneticiler
- Yetki
- Lider & Yönetici
- Liderin Sorumlulukları
- Vizyon & Misyon & Strateji
- Liderlik Grafiği

• Kariyer Yönetimi
- İlk ve Son Ders
- Öncelikler
- Tanımlar
- Kariyer Aşamaları
- Yaşam
- Yaşamın Dengesi
- Bir Kariyer Hikayesi…
- Meslekler
- Sevgi
- Sonsuz Kariyer

• Kriz ve Değişim Yönetimi
- Bakış Açısı
- Kriz Kaybetmek midir?
- Farklı Dillerde Kriz
- Değişim Nedir?
- Dikey Düşünme & Yanal Düşünme
- Paradigma
- Çocuk ve Yaratıcılık
- E Y Kuramı

• Proje
• Sınav
• Mülakat

Katılım Belgesi Verme Koşulları:
Programın %80'ine devam etmesi

Başarı Değerlendirme Biçimi:
Sınav+Sunum

Programda Görev Alacak Öğretim Elemanları:
Erim Hısım
 
 

Meclis-i Mebusan
Caddesi No: 24
Fındıklı 34427 İstanbul
T: 0212 2493388
     

Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Müdür 
Yrd. Doç. Yasemin Nur Erkalır (Güzel Sanatlar Fakültesi)-Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

Prof. Çiğdem İyicil (Devlet Konservatuvarı)-Üye
Prof. Dr. Gülay Başarır (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Levend Duransoy (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Yrd. Doç. Dr. İlker Cırık (Fen Edebiyat Fakültesi)-Üye
Doç. Lerzan Özer (Güzel Sanatlar Fakültesi)-Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bahar Aksel Enşici (Mimarlık Fakültesi)-Müdür
Yrd. Doç. Yasemin Nur Erkalır (Güzel Sanatlar Fakültesi)- Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevin (Fen-Edebiyat Fakültesi)- Eğitim Koordinatörü

fiogf49gjkf05

Esra Yay-Merkez Sekreteri
Hüsniye Zehra Yılmaz-Kayıt Sorumlusu

 
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.