Doç. Dr. Esma İgüs

EĞİTİM:

Lisans: 1996- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Yüksek Lisans: 1999- Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Yüksek  

Lisans Programı

Doktora:         2007- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tarihi ve

Kuramı Lisansüstü Programı

 

İŞ DENEYİMİ:

1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde akademik kariyerine başlamış olup Aralık 2012 tarihinden itibaren de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı’nda öğretim üyesi, program başkanı ve Mart 2019’dan beri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Araştırma alanları:

XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesinde Mimarlık ve Zihin Dünyası

XIX. Yüzyıl İstanbul’unda ve Diğer Osmanlı KentlerindeYabancı, Ermeni ve Rum Mimarlar

XIX. , XX. Yüzyıl İstanbul’unda Kolektif Hafıza Bağlamında Günümüze Ulaşmayan Kentsel

Mekânlar

Erken Cumhuriyet Mimarlığında Kadın Mimarlar ve Üretim İlişkileri