Doç. Osman Arayıcı

EĞİTİM:

1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş

Yüksek Lisans 2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Mekanın Algılanmasını Belirleyen Faktörler

 

Sanata Yeterlilik Tezi : 2003 yılında aynı kurumda İnanışların Mekanın Betimlenmesi Üzerine Etkileri

 

İŞ DENEYİMİ:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç mimarlık alanında öğretim görevlisi, teorisyen ve tasarımcı olarak çalışmakta olup, TANIMLAR adıyla bir kitabı vardır. Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildirileri, yerel ve yabancı hakemli yayınlarda makaleleri yer almıştır.

 

Yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası tasarım etkinlikleri, yarışmalar, sempozyumlar, sergi projeleri ve çalıştaylarda küratör, yönetici ve jüri üyesi olarak görev yapmıştır.

 

Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Mekan Tasarlama, İç Mimari Tasarım Stüdyosu dersleri  ve Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesinde İç Mimari Tasarım Stüdyosu derslerini vermekle beraber ortağı olduğu tasarım ofisinde profesyonel tasarım çalışmalarını da sürdürmektedir.

 

 

BURS ve ÖDÜLLER:

Ulusal yarışmalarda bireysel olarak dereceleri olup, ulusal ve uluslararası gerek bireysel gerek karma sergilere de katılmıştır.