Prof. Rıza Kuruüzümcü

EĞİTİM:

M.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü' nde birinci dereceyle kazandığı "Yüksek Lisans" öğrenimini ve sonrasında yine M.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü' nde birinci dereceyle kazandığı "Sanatta Yeterlik" öğrenimini tamamladı.

 

Lisans   BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.) M.F. Kimya Mühendisliği Bölümü' nde ve yine BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.) M.Y.O Turizm Bölümü' nde "Lisans" öğrenimi gördü; tamamlamadı.1991 yılında girdiği MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ (M.S.Ü.) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü' nde "Lisans" öğrenimini bitirdi.

 

İŞ DENEYİMİ:

2000 yılında, aynı dönemde, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Y.T.Ü.) Sanat Tasarım Fakültesi’ nde akademisyenlik hayatına başladı. Burada, Bileşik Sanatlar ve İletişim Tasarımı Programları’ nda çeşitli dersler verdi ve “Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Program Yürütücülüğü”, “Dekan Yardımcılığı”,  “Senato Üyeliği” gibi akademik/idari çeşitli görevlerde bulundu. 2012 yılında “Doçent Öğretim Üyesi” olarak döndüğü MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (M.S.G.S.Ü.) Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Anasanat Dalı’ nda, “Temel Sanat ve Tasarım Eğitimi Bölüm Başkanlığı”, “Sanat ve Tasarım Eğitimi Yüksek Lisans Program Yürütücülüğü”, “Müze Müdürü” gibi akademik/idari çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2016 yılında “Profesörlük” kadrosuna atandı. Halen, M.S.G.S.Ü.’ nde aynı bölümde görevini sürdürmektedir. Yanısıra, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İ.K.Ü.) Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı' nda öğrenimini sürdürmektedir.