#
Dr.Öğr.Üyesi Funda Şensoy

Dr.Öğr.Üyesi Funda Şensoy

“Beslenme Antropolojisi / Beslenme Kültürü” programının amacı insanın beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkları ve değişimleri ortaya koymak, katılımcıları farklı dinlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafi nedenler, ülkemiz ve diğer ülkeler arası beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar konularında bilgilendirmektir. 

Eğitim Programı:

1. Beslenme Antropolojisine giriş
2. Beslenme Antropolojisine kuramsal yaklaşım
3. Tarihsel gelişim sürecinde beslenme için kullanılan
araç-gereçler
4. Tarih öncesi ve sonrası dönemler beslenme
uygulamaları ve besin tabuları
5. Tarım Devrimi, sanayi devrimi ve günümüzdeki
beslenme alışkanlıkları
6. Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar
altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü
7. Farklı politik ve dini yapılanmalar altındabeslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü
8. Eski Anadolu toplumlarında beslenme ve günümüz
beslenme biçimi
9. Küreselleşmenin beslenme üzerine etkileri
10. Günümüzde beslenme uygulamaları ve besin
tabuları
11. Küreselleşme ve beslenme alışkanlıklarındaki
değişim
12. Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 1.400 TL
Kurs Süresi: 6 Hafta
24 Saat
Konum: Online
Eğitim Tarihi:

Ön Başvuru