#
Doç. Osman Arayıcı

Doç. Osman Arayıcı

“Engelsiz Tasarım ve Sosyal Farkındalıklı Binalar” eğitim programında sosyal yaşamın her zeminde sürekliliği ve toplumsal yaşamda dezavantajlı grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin paylaşılmasını sağlayacak bilincin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu programda engelsiz tasarım, sosyal farkındalık, çoğulcu proje tasarımı konuları işlenecek, kişilerin bireysel ve sosyal fiziksel çevrede paydaşlarına karşı sorumluluklarının farkındalığının sağlanması ve sözü edilen mekanlarının tasarımından uygulanmasına emeği geçenlerin aynı hassasiyet ve bilinçle mesleki uygulamalar yapması için gerekli alt yapı bilgisi sunulacaktır.

Eğitim Programı :

1 = Engelsiz Tasarıma Giriş

 • Tasarım Nedir?  Mekan Tasarımı Nedir?
 • Engelsiz Tasarım Nedir?
 • Engelsiz Tasarım değerlendirme kriterleri
 • Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ülkemiz ve Dünya’da engelsiz tasarım

2 = Sosyal Farkındalık Kavramına Giriş

 • Sosyal Farkındalık Nedir?
 • Sosyal Farkındalıklı Mekan Nedir?
 • Sosyal Farkındalık değerlendirme kriterleri
 • Akademik tespit ve araştırma rapor sunum örnekleri üzerinden modelleme

3 = Tasarım Yönetimi

 • Engelsiz Tasarım Yönetimi,
 • Engelsiz Tasarım’ın Unsurları ve Süreç İşleyişi
 • Engelsiz Tasarım Stratejisi ve Entegrasyon
 • Sosyal Farkındalıklı Mekan Tasarım Stratejisi ve Entegrasyon 

4 = Sosyal Farkındalıklı Tasarımın Paydaşlar

 • Esnek Tasarım
 • Çoğulcu Proje Tasarımı
 • Sürdürülebilir Tasarım
 • İnsalcıl Tasarım (Humanitarian Desing)

5 = Uygulama Alan Analizleri,

 • Uygulama Konu ve Kapsamlarının Belirlenmesi
 • Mekan sınıflandırmaları, Kullanıcı sınıflandırmaları
 • Çeşitli kullanıcı gruplarına göre antropometrik veriler ve ergonomi
 • Çocuklar için sağlıklı mekan tasarımı

6 =

 • Yaşlılar için sağlıklı mekan tasarımı
 • Fiziksel engelliler için sağlıklı mekan tasarımı
 • Down Sendromlu ve Otistik bireyler için sağlıklı mekan tasarımı
 • Sonuç Bulguların ve Önerilerin Sunumları

Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 1.000TL
Kurs Süresi: 6 Hafta
24 Saat
Konum: Online
Eğitim Tarihi:

Ön Başvuru