#
Dr. Öğr. Üyesi Ferda YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Ferda YÜKSEL

 

'Eser Analizinde Plastik Yaklaşımlar ve Modern Sanatı Anlamak' başlıklı programda; kompozisyon konusunun analizi üzerinden yorumlamaya dayalı ve plastik kriterler çerçevesinde eserlerin görsel okumasının gerçekleştirilmesinde, estetik bütünlük açısından kompozisyonun etkileri ve önemi üzerinde durulacaktır.  

Katılımcılarla birlikte interaktif bir şekilde yürütülecek olan programda; karşılıklı yorum ve analizi doğrultusunda bir sanat eserini etkili kılan temel plastik özelliklerden olan kompozisyonun ön plana çıkartılması yoluyla, görsel okumalar gerçekleştirilecektir. Sanat disiplini ve etiği çerçevesinde bir sanat eserinin anlama ve kavrama dönüştürülmesi konusu irdelenecektir.

Plastik kriterler ve bu kriterler çerçevesinde sanat eserinin içeriğinin çözümlenmesinde ‘kompozisyon/tema/kadraj’ diyaloglarının ve etkilerinin sorgulandığı temel yaklaşımlar üzerinden anlatım temellendirilecektir. Ağırlıklı olarak Resim Sanatı eser incelemesinde; estetik bütünlük açısından genel kompozisyon kurgusu ve ögelerinin ön planda tutulduğu, kompozisyon ve ögelerinin ilişkisi üzerinden temellendirilen programda; gelişen, değişen ve dönüşen koşulların doğrultusunda, Klasik ve Modern sanatı irdelerken, temel etkenler ve dönemsel bakış açılarını göz ardı etmeden sanat akımları dahilinde etkili örnekler üzerinden analiz edilerek, plastik kriterlerin her dönemde nasıl değiştiği üzerinden belirgin saptamaların yapılması öngörülerek bir anlatım grafiği oluşturulmuştur. 

Kısaca; Sanat Tarihi’nde önemli başyapıtların oluşmasına ve üsluplaşmasına etki eden faktörlerin de göz önünde bulundurulduğu bir mercekten bakılarak bir eser analizi yapılacaktır.


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 750 TL
Kurs Süresi: 4 Hafta
8 Saat Cumartesi 20:30-22:30 Nisan ayında açılması planlanmaktadır.
Konum: Online
Eğitim Tarihi:

Ön Başvuru