#
Prof. Rıza Kuruüzümcü

Prof. Rıza Kuruüzümcü

Mad Thinking, bir “etkin düşünme” yöntemidir. Bütün dünyada “Design Thinking” olarak bilinen Tasarım Odaklı Düşünme’nin temellerine denk kavramları, “Mindful / Derin” ve “Artistic / Sanatsal” düşünmeyle yeni bir yorumda sentezler. MIT, Harvard, Stanford gibi saygın akademik kurumların yaratıcı fikir üretmek için geliştirdiği ve Apple, IBM, Google gibi öncü kurumların kullandığı yöntemlerin özüne denk bilgi ve becerileri aktarır. “Sanat ve Yaratıcı Zihin” yaratıcı süreci, bütünsel bir “duygu ve imge” etkileşimiyle yeniden yapılandırır. Bireyin, “Tasarım”ın teorisini, “Sanat”ın pratiğini ve zihnin bütün olanaklarını eş zamanlı kullanarak yapıt üretmesini böylelikle bu sürecin adımlarını deneyimleyerek kavramasını sağlar. Bu adımlar, zihin, duygu, anlam, fikir, taslak ve yapıttır. Böylelikle, “yaratıcı ve derin düşünmenin” etkili yollarını sunarken ötesinde, bireyin bununla kendi “ideal varoluşu” üzerinde çalışabilmesini, “kendini gerçekleştirmesi”ni amaçlar.

Eğitim Programı:

01. SANAT VE YARATICI ZİHİN / Anla ve Yap

Programın Süresi: Hafta 4 Saat 24

Başlama Tarihi-Bitiş Tarihi Hafta arası: 30 Kasım - 24 Aralık 2020.

Hafta sonu: 5 Aralık – 26 Aralık 2020

Ders Günleri ve Saatleri

Hafta arası: Pazartesi-Çarşamba, 19:00-22:00.

Hafta sonu için, gündüz ya da akşam olmak üzere 2 ayrı seçenek söz konusudur:

Hafta sonu-1 (Gündüz): Cumartesi-Pazar, 13:00-16:00.

Hafta sonu-2 (Akşam): Cumartesi-Pazar, 19:00-22:00.

(3 saat x 2 gün x 4 hafta)

02 .Zihinde yaratmak. Bilinç ve bilinçdışı seviyede etkin zihin.

03.  Sanat ve tasarımın temel kavramları 01. Eleman ve ilkeler.

04. Sanat ve tasarımın temel kavramları 02. Etkileşimler ve bütün.

05. Sanatsal düşüncenin evrimi 01. Başlangıçtan Modernizm’ e.

06. Sanatsal düşüncenin evrimi 02. Modernizm’ den Günümüze.

07. Yaratıcılık.

08. Duygu ve İmge Etkileşimi.

09.Sanat ve Zihnin temsil sistemleri. (İç/dış) Romantizm/Sembolzm/Realizm/Ekspresyonzm.

10. Sanatçının evreni. Sanatçıların zihin modelleri. Rembrandt/Picasso/Leonardo/Van Gogh

11. Sanat ve Bilinçdışı. Bilinçaltı metaforu olarak Sanal Gerçeklik (VR). MORFEUS

12. Eskiz. Tohum. Ön Yapıt. Taslak oluşturmak.

13. Yaratıcı Süreç. 1.Karşılaşma. 2.Kavrayış. 3.Katarsis/Dışavurum.

14.Bilişsel ve Meta-bilişsel stratejiler, Artistic Thinking & Mindful Thinking.

15.Tasarım Sürecinde Çizim. Desen. Çizgiyle düşünmek, Renkle hissetmek.

16. Kolektif hayal. Ortak yapıt. (Uygulama).

17. Siyah / beyaz 2 tuval. 1.Olumsuz regresif. (Uygulama).

18. Siyah / beyaz 2 tuval.  2.Olumlu progresif. (Uygulama).

19.1  ZİHİN. Temel bilgi ve becerileri elde et. Dili öğren; sez. Zihni bilinç ve bilinçdışı halde hazırla.

20.2 DUYGU. En derin ve gerçek ihtiyacı / kaynağı belirle; öze ulaş. Duygusal bağ kur. Bağlan.

21.3 ANLAM. İhtiyacı bir denklem haline getir. Soruyu doğru sor. Problemi tanımla. Anla.

22.4 FİKİR. Olası çözümler üret. Özgün bakış açıları geliştir. Cevaplar oluştur. Fikir bul.

23.5 TASLAK. Seçilen fikri somulaştır. Yeryüzüne indir. Deneyimle/t. Geribildirim al. Fikri bedenle.

24.6 YAPIT Yap. Yarat. Ol.  

 


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 700 TL
Kurs Süresi: 4 Hafta
24 Saat Pazartesi-Çarşamba19.00-22.00
Konum: Online
Eğitim Tarihi:

Ön Başvuru