#
Prof. Rıza Kuruüzümcü

Prof. Rıza Kuruüzümcü

Mad Thinking, bir “etkin düşünme” yöntemidir. Bütün dünyada “Design Thinking” olarak bilinen Tasarım Odaklı Düşünme’nin temellerine denk kavramları, “Mindful / Derin” ve “Artistic / Sanatsal” düşünmeyle yeni bir yorumda sentezler. MIT, Harvard, Stanford gibi saygın akademik kurumların yaratıcı fikir üretmek için geliştirdiği ve Apple, IBM, Google gibi öncü kurumların kullandığı yöntemlerin özüne denk bilgi ve becerileri aktarır. “Sanat ve Yaratıcı Zihin” yaratıcı süreci, bütünsel bir “duygu ve imge” etkileşimiyle yeniden yapılandırır. Bireyin, “Tasarım”ın teorisini, “Sanat”ın pratiğini ve zihnin bütün olanaklarını eş zamanlı kullanarak yapıt üretmesini böylelikle bu sürecin adımlarını deneyimleyerek kavramasını sağlar. Bu adımlar, zihin, duygu, anlam, fikir, taslak ve yapıttır. Böylelikle, “yaratıcı ve derin düşünmenin” etkili yollarını sunarken ötesinde, bireyin bununla kendi “ideal varoluşu” üzerinde çalışabilmesini, “kendini gerçekleştirmesi”ni amaçlar.


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 700 TL
Kurs Süresi: 4 Hafta
24 Saat
Konum: Online
Eğitim Tarihi: Ekim Ayında Başlıyor

Ön Başvuru