#
Prof. Dr. Ayşin Sev

Prof. Dr. Ayşin Sev

Geleceğin sürdürülebilir yapılı çevrelerini şekillendirmeyi hedefleyen mimar ve mühendislere yönelik eğitim programı kapsamında, tasarımın ilk adımlarından başlayarak gerçek anlamda sürdürülebilir yapılar ortaya koymak için gerekli çevresel ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri tanıtılmaktadır. Bütünleşik bir tasarım yaklaşımı gerektiren sürdürülebilir mimarlık, her ölçekteki yapıda geçmişteki geleneksel tasarım yaklaşımlarının günümüz şartlarına uyarlanmasıyla mümkün olabileceği gibi, gelişen teknolojilerin de desteğini ve birçok meslek disiplininin bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Programı tamamlayan adaylar yapıların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü kavrayacak, kentsel ve mikro-iklimsel bağlamda mimarlığı anlayacak, deneyimlerden elde edilen kazanımlarla özgün nitelikte tasarım yapma becerisi kazanacak, yapıların insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacak ve gerekli önlemleri alabilecek, sürdürülebilir bina değerlendirme araçları hakkında farkındalık kazanacak ve farklı disiplinlerle sürdürülebilirlik bağlamında diyalog kurabilecektir. “Sürdürülebilir Mimarlık ve Yapım” eğitim programında ayrıca yenilenebilir enerji kullanımı, pasif güneş mimarisi, ekoköy ve ekokent kavramları da işlenecektir.

Eğitim Programı: 

1. Çevre Sorunları ve Sürdürülebilir Kalkınma

2. Yerel Mimarlıktan Öğrenme

3. Sürdürülebilir Kentsel Tasarım

                 Ekokent kavramları ve örnekleri

                 Akıllı Şehirler ve örnekleri

 4. Pasif Güneş Mimarisi ve Pasif Enerji Korunum İlkeleri

 5.  Ekoköy Kavramı  ve Türkiye’den ve Dünyadan Ekoköy Örnekleri

 6 . Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri

                 I - Kaynakların Etkin Kullanımı; Enerji etkin tasarım

 7.  Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri (devam)

                I – Kaynakların Etkin Kullanımı; Malzeme, su ve yapı                           alanların etkin kullanımı

 8 . Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri (devam)

                II - Yaşam Döngüsü Tasarım Yaklaşımı; Beşikten beşiğe                        tasarım ve yapı sektöründe geridönüşüm

 9.  Sürdürülebilir Mimarlık İlkeleri (devam)

                III - İnsan İçin Tasarım (İç mekan konforu, insan sağlık ve                     konforuna yönelik mimari tasarım)

10.  Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Eko-Etiketler

11.  Yapılarda ve Kentlerde Yenilenebilir Enerji Kullanımı

12.  Sıfır Enerjili Bina Kavramı ve Örnekler

13.  Konuyla İlgili Ülkemizde Uygulanan Kanun ve Yönetmelikler

                 Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kimlik Belgesi, vd.

14 .  Evrensel Tasarım İlkeleri

15 . Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri – LEED

16 . Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri – BREEAM

17 . Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri – DGNB, WELL ve diğer

18. Programın değerlendirilmesi


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 2.000TL
Kurs Süresi: 6 Hafta
38 Saat
Konum: Online
Eğitim Tarihi:

Ön Başvuru