#
Prof. Dr. Ayşin Sev

Prof. Dr. Ayşin Sev

Geleceğin sürdürülebilir yapılı çevrelerini şekillendirmeyi hedefleyen mimar ve mühendislere yönelik eğitim programı kapsamında, tasarımın ilk adımlarından başlayarak gerçek anlamda sürdürülebilir yapılar ortaya koymak için gerekli çevresel ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri tanıtılmaktadır. Bütünleşik bir tasarım yaklaşımı gerektiren sürdürülebilir mimarlık, her ölçekteki yapıda geçmişteki geleneksel tasarım yaklaşımlarının günümüz şartlarına uyarlanmasıyla mümkün olabileceği gibi, gelişen teknolojilerin de desteğini ve birçok meslek disiplininin bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Programı tamamlayan adaylar yapıların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü kavrayacak, kentsel ve mikro-iklimsel bağlamda mimarlığı anlayacak, deneyimlerden elde edilen kazanımlarla özgün nitelikte tasarım yapma becerisi kazanacak, yapıların insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olacak ve gerekli önlemleri alabilecek, sürdürülebilir bina değerlendirme araçları hakkında farkındalık kazanacak ve farklı disiplinlerle sürdürülebilirlik bağlamında diyalog kurabilecektir. “Sürdürülebilir Mimarlık ve Yapım” eğitim programında ayrıca yenilenebilir enerji kullanımı, pasif güneş mimarisi, ekoköy ve ekokent kavramları da işlenecektir.


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 2.000TL
Kurs Süresi: 6 Hafta
38 Saat
Konum: Online
Eğitim Tarihi: Ekim Ayında Başlıyor

Ön Başvuru