#
Prof. Dr.  Mustafa Özgünler

Prof. Dr. Mustafa Özgünler

“Yapısal Yangın Güvenliği” eğitim programında yangın güvenliği kavramının genel mimarlıktaki önemi üzerinde durulacak ve tasarımla ilişkisi açıklanacaktır. Yanma şiddetini etkileyen parametreler, bina üzerindeki yangın tehdidinin analizi, yangından korunma konusunda uyulması gereken ulusal ve uluslararası mevzuat gibi konuların işleneceği eğitimde katılımcılar örnek bir proje üzerinden yangın güvenliği önerileri sunacak ve bu öneriler değerlendirilecektir.


Eğitim Detayları

Kurs Ücreti: 2.800 TL
Kurs Süresi: 12 Hafta
48 Saat
Konum: Online
Eğitim Tarihi: Ekim Ayında Başlıyor

Ön Başvuru