KOŞULLAR: Bale Sanatının fiziksel özelliklerine uygun olmak.

EĞİTMENLER

Doç. Dr. Gökçe SÖNMEMİŞ

Öğr. Gör. Melis ERKAÇAN

Arş. Gör. Işıl KONYA ALATAŞ

Baykuş Bale Seviye-I Programı 4 kurdan oluşmaktadır. Her bir kur 7 hafta / 14 saat, ücreti 13.750 TL'dir.

Program için yaş aralığı 6-7 yaş arasındadır. Program akademik klasik bale eğitimi üzerine ihtisas yapmış profesyonel eğitmenler tarafından sürdürülecektir. Klasik Bale başlangıç seviyesi temel eğitimi vermek üzere kurulan bu programda, çocukların kendi bedenlerini tanımasını sağlamak ve bedenlerine esneklik, koordinasyon, denge, güç kazandırmak, müziğin ritmiyle bütünsel hareket etmek, sosyalleşmelerini ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamaktır.

Katılımcılara, devam koşulunu sağlamak kaydı ile her kurun sonunda Katılım Belgesi verilecektir. 4 kuru tamamlayan katılımcılar Seviyesine bağlı olarak Sertifika sınavına girmeye hak kazanacaktır.


1. Kur

Bale 1. 2. 3. hafta beden farkındalığı

Bale 4. 5. 6. 7. hafta yer egzersizlerine başlangıç

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
7 Hafta
14 Saat Pazartesi/Çarşamba 17:00-18:00
Konum:

Beşiktaş Yerleşkesi

Eğitim Tarihi: 7 Ekim 2024
Kurs Ücreti: 13 750TL
Eğitmen: Arş. Gör. Işıl KONYA ALATAŞ
Arş. Gör. Işıl KONYA ALATAŞ

Arş. Gör. Işıl KONYA ALATAŞ

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.