NOT: Bu eğitimler paket programıdır.

'YAPI BİLGİ MODELLEMESİ BIM UZMANI SERTİFİKA PROGRAMI' eğitimlerinin 2. dersidir.

Bu eğitimin alınabilmesi için katılımcının "OPERATÖRLÜK SERTİFİKASI"nı almış olması ve "BIM STANDARTLARI VE ADAPTASYONU EĞİTİMİ"ni başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir, iki eğitimin uygulama sınavında başarılı olanlara Uzmanlık Sertifikası verilmektedir.

Devam zorunluluğu %70'tir.

 

BIM (Yapı Bilgi Modelleme) farklı disiplinlerin bir araya gelerek bir yapının tasarımı ve imalatını sürecinde işbirliğini optimum düzeye çıkartmaya, imalat sırasında ortaya çıkabilecek hataları tasarım aşamasında önlemeye, tasarım kararlarının tasarımın en erken aşamalarında etkin olarak alınmasını desteklemeye, tüm proje paydaşlarının projenin en güncel durumunu yansıtan bilgi bakımından zengin sayısal bir yapı modeline zaman ve mekandan bağımsız olarak erişmesine, şantiyede imalatların etkin biçimde takibine imkan sağlayan, ve günümüzde proje yönetim sürecinin en önemli bileşenlerinden birisi kabul edilen bir bilgi ve süreç yönetim stratejisidir.

Ders Günleri ve Saatleri:

- Salı:18:30-21:30

- Perşembe 18:30-21:30

Program için Önerilen Mekân ve Donanım Program BIM süreç yönetimine ve açık veri kaynakları ile proje bilgisinin paylaşımına yönelik standartlarına ve kurumsal BIM adaptasyonu çalışmalarına odaklanmaktadır. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bu alanda sunulacak olan BIM Uzmanlığı sertifikasına esas olan iki programdan biri olan program BIM alanında yöneticilik yapmak isteyen Mimar ve Mühendislerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


1. Hacim ve Federasyon Stratejileri

2. Uygulama

3. Bilgi İşbirliği Metotları

4. Uygulama

5. Kütüphane/Şablon Organizasyonu

6. Uygulama

7. Görsel Programlama

8. Uygulama

9. Ortak Veri Ortamı ve Uygulama

10. Model Saha Koordinasyonu

11. 4D/5D Modelleme

12. Uygulama

13. Sınav: Online Uygulama Sınavı (6 Saat)

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
6 Hafta
36 Saat Perşembe 18.30-21.30
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 16 Mayıs 2024
Kurs Ücreti: 15.400 TL
Eğitmen: Yüksek Makine Mühendisi Behnam AGHBALİ
Yüksek Makine Mühendisi Behnam AGHBALİ

Yüksek Makine Mühendisi Behnam AGHBALİ

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.