“Homeros’tan Günümüze Mitoloji Yolculuğu” programının amacı öncelikle katılımcılara kültür tarihi disiplini altında konumlanan mitolojiye ilişkin kavramsal bir bakış açısı kazandırmaktır. Mitoloji ile efsaneler arasındaki fark ortaya konulduktan sonra Yunan Mitolojisinin uygarlık tarihinde dolayısıyla da Rönesans ve sonrasındaki Batı merkezli sanat akımlarındaki ikonografik çözümlemesi üzerinde durulacaktır. Dolayısıyla katılımcılar, plastik sanat eserleri üzerinden yapılacak bu çözümlemelerle Yunan Mitolojisindeki kahramanlar, kahramanların atribüleri ve olaylar örgüsü hakkında bilgi sahibi olarak bir sanat eserini doğru analiz etme ve eleştirme kazanımına sahip olacaklardır. 

Eğitim Programı:


1. Mitoloji Nedir?, Mitolojinin Doğuşu, Anlamı ve Etkileri; Mitoloji Kavramı: Mythos, Logos ve Ethos; Mitolojinin İşlevleri; Mitolojinin Uygarlık Tarihine Etkileri; Mezopotamya, Mısır, Grek, Türk, İskandinav Mitolojileri Hakkında Bir Değerlendirme.

2. Yunan Mitolojisinde Dünyanın ve Evrenin Yaratılış Miti ve İlk Tanrılar Süreci; Olymposlu Tanrılar'a Giriş ve Olaylar Örgüsü;  Zeus ve Hera.


3. Kutsal Evlilik: Zeus ve Hera'nın Evliliği,; Zeus'un
Çapkınlıkları Zeus ve Hera'ya İlişkin Mitler;
Olymposlu Tanrılardan Poseidon, Prometheus, Adonis,Aphrodite;
Aşk Benden Sorulur, Eros'um Ben.


4. Pandora'nın Kutusu Açıldı ve Kötülük Dünyaya Yayıldı; Mitolojik Olaylar Örgüsü'nde Pandora;  Athena Artemis Apollon, Dionysos ve Hermes; Hades: Herkesi Korkuturum Yeraltı Tanrısıyım Ben.


5. Dünyadaki İlk Güzellik Yarışması: Üç Güzeller;
Olymposlu Tanrılardan Ares, Hephaistos Demeter,
Herakles ve Persephone;  Azra Erhat ve Cevat Şakir Kabaağaçlı'da Yunan ve İyonya Mitoloji Anlayışları.


Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
5 Hafta
10 Saat Çarşamba 18.30 - 20.30
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 18 Eylül 2024
Kurs Ücreti: 3000 TL
Eğitmen: Prof. Dr. Esma İGÜS
Prof. Dr.  Esma İGÜS

Prof. Dr. Esma İGÜS

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.