Modern sanat, 19’uncu yüzyılın ortalarından 20’nci yüzyılın ortalarına kadar, yaklaşık yüz yıl içine sıkışmış birçok akımdan meydana gelmektedir. Her ne kadar istisnalar varsa da modern sanat konu olarak hızlı endüstrileşme ile birlikte patlama yapan kentleşme ve kentte yaşayan bireyin sorunlarından beslendi. Paul Gauguin’in medeniyetten kaçışı, Van Gogh’un kendini köy yaşamına vermesi, Ekspresyonistlerin doğaya dönme arzusu, Fütüristlerin teknolojiye olan tutkusu, Sürrealistlerin bir çıkış yolu olarak bireyin iç dünyasına bakması, 19’uncu yüzyılda ivmesini arttıran, 20’nci yüzyılda savaşlarla sonuçlanan bilimsel, toplumsal ve siyasi gelişmelerin doğrudan sanata yansımalarıdır. Dolayısıyla modern sanat yalnızca sanat çerçevesinde değerlendirilirse anlaşılamaz. Modern sanatçılar kendilerine misyon yüklemiş, başka bir dünyaya dair fikirlerini manifestolarıyla yayınlamışlardır. Avangart, yani öncü olma endişesi taşımış, ürettikleriyle, sanat aracılığıyla, dünyayı değiştirebileceklerine inanmışlardır. Modern sanat, hayata müdahale etme endişesi taşırken ne kadar başarılı oldu ayrı bir tartışma konusu, ama şüphesiz olan şu ki, modernizm sanat tarihi içinde en üretken, en orijinal döneme işaret ediyor.

"Modern Sanat Tarihi" başlıklı bu programda modern sanatın geçirdiği evrelere, sanatçılar ve akımlar üzerinden değinilecek ve bu dönemin bütün sanat tarihi içinde sahip olduğu özellikli konumu yorumlanacaktır.  


Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
4 Hafta
6 Saat Salı 20.00-21.30
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 23 Temmuz 2024
Kurs Ücreti: 1500 TL
Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman ERDEN
Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman ERDEN

Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman ERDEN

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.