“Resim Atölyesi ve Analizi” nde, resim yapmak için gereken teorik ve uygulamalı her tür bilginin temellerini alacaksınız. Bununla birlikte ve ötesinde, yapıtlarınızın temsil ettiği anlamları kavrayacaksınız. Duygularınız, kurduğunuz hayaller ve yaratıcı varlığınız arasındaki ilişkileri farkedip geliştirmeye; kendi ideal varoluşunuza kavuşmaya yönelik bir bilgi ve anlayış kazanacaksınız.

Bir ön bilgi ya da deneyim gerekmeksizin, öncelikleresim yapmanın, sanatla uğraşmanın ne anlama geldiğiyle ilgili; neden “hepimizin içinde uyuyan bir sanatçı olduğuna dair” yeni bir perspektif ve vizyona kavuşacaksınız. Dolayısıyla, “Resim Atölyesi ve Analizi”, önceden resim yapmakla ilgilenmiş bireyler için yepyeni gelişme fırsatları sunmakla birlikte; hiç ilgilenmemiş birisi için de, yepyeni bakış açıları sunması itibariyle, uygundur.

İsteğiniz ve motivasyonunuz oranında öğrenecek ve gelişecek; aynı oranda etkili çizimler ve resimler yaratacaksınız. Yine kendinizi verişiniz oranında; yaratılarınızın altındaki anlamı görecek; en derin duygularınız ve hayallerinizle yüzleşecek; içsel evreninizle, kendinizle ilgili yeni farkındalıklar yaşayacaksınız.

Resim yapmak, hem psikolojik hem sosyal, hem de entelektüel açıdan bireyi geliştiren bir etkinliktir. Bu açıdan bakıldığında kişiyi dingin, donanımlı, yaratıcı,yaşam dolu, sosyal, etkin ve mutlu bireylere dönüştürür. Bununla birlikte, günlük hayata dair monotonluğa karşı, sanatsal yeteneklerinizi açığa çıkarıp yaşamınıza renk katabilmenin ötesinde; sanatın, daha derin bir bağlamda, hayatınızı “bir resim yapar gibi” kompoze etmenin yolunu açtığını göreceksiniz.


RESİM ATÖLYESİ ve ANALİZİ/SANAT VE YARATICI ZİHİN-2/MAD-2(Yap ve Anla)

Bu ders, üç temel modülden oluşacaktır:

I-Resim Sanatı’ nın Temelleri,

II-Sanat Tarihinden Yapıt Analizi,

III- Katılımcıların üretecekleri özgün yapıtların analizi ve birlikte yorumlanması.

I- Modülde en temel bilgiler verilecek, II. modülde bu bilgiler sanat tarihinden anahtar örneklerle açıklanacak, III. modülde ise katılımcıların özgün yapıtları, bu bilgilerin ışığında birlikte analiz edilecektir.

Eğitim Programı:

1. Resim Sanatı nedir? Resim yapmanın anlamı nedir? “MAD Thinking / Sanat ve Yaratıcı Zihin” nedir?

2. Neden resim yaparız? İmgenin evrensel dilini bilmek neden önemlidir? Resim yapmak ve yaratıcılık arasındaki ilişki nedir?

3.  Hayal ile gerçek arasında kurulan köprü olarak Sanat. Psikanalize göre sanatsal yaratının temel motivasyonları nelerdir?

4. Resim yapmanın süreçleri ve “Eskiz, Etüd, Poşad, Resim ve Desen”kavramları arasındaki ilişki nedir?

Çizgiyle Düşünmek ve Renkle Hissetmek ne demektir?

5. Resimde malzeme, teknik ve üslup bilgisi. Yağlıboya, akrilik, suluboya, füzen, lavi, dijital boyama ve üç boyutlu modelleme vb. farklı malzeme ve ortamlar.

6. Sanat ve tasarımın temel kavramları, Sanat’ ın dili nedir? Elemanlar, İlkeler, Etkileşimler ve Bütün.

7. Sanat Tarihi’ nin özü, “anahtar kavramları” nelerdir? Yaratıcı bakış açıları sunmaları açısından en temel Sanat Akımları ve ana fikirleri nelerdir?

8. Yaratıcılık nedir ve Yaratıcı Sürecin aşamaları nelerdir?

9. Dünyayı, dış gerçekliği nasıl anlamlandırırız? Algı, Yanılsama ve Sanat.

10. Sanat ve Bilinçdışı etkileşimi. Duygu, Hayalgücü ve Yaratıcılık arasındaki ilişki nedir? Kolektif Bilinçdışı. Ortak Hayal ve Yapıt.

11. İçindeki sanatçıyı keşfet. Jung’ a göre kişilik analizi ve temel sanatsal eğilimler. (Bireyi oluşturan Romantik, Sembolist, Gerçekçi ve Dışavurumcu bileşenler).

12. İçindeki bilge ol. Hisset, Hayal et, Var et.

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
6 Hafta
36 Saat Pazartesi-Perşembe 19:00-22:00 ( 2. Seçenek) Hafta sonu Cumartesi-Pazar 13:00-16:00
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 4 Kasım 2024
Kurs Ücreti: 6000 TL
Eğitmen: Prof. Rıza KURUÜZÜMCÜ
Prof. Rıza KURUÜZÜMCÜ

Prof. Rıza KURUÜZÜMCÜ

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.