Şamanlık uygulamaları, erken devirde başlayarak günümüze kadar varlığını sürdürmüş ve yazılı kurallarının bulunmaması nedeniyle nesiller boyu sözlü aktarımlarla devamlılık gösterebilmiştir. Bugün insanoğlunun anlam arayışı ile birlikte kendi içine yönelmesi ve doğa ile bütünleşik yaşam konusundaki farkındalığının artmasıyla birlikte Şamanlık ve Şamanizm konuları tekrar ilgi çeker hale gelerek pek çok soruyu da beraberinde getirmiştir. Bu inanç sistemi içerisinde Şamanın planlı ve kontrollü olarak gerçekleştirdiği astral seyahatleri süresince iletişim kurduğu doğa üstü güçler ile insanlar arasındaki arabuluculuk faaliyetleri, sıradan insanlardan farklı olarak güç ve yetilerinin yanı sıra özel yöntemler ve araçlar gerektirmektedir. Zaman içerisinde çeşitli sebeplerle yok olmuş birçok uygulamanın yanında bugün kullanılan materyaller de değişime uğramıştır. Bu yüzden eski dönemlere tanıklık etmiş ve korunarak bugüne kadar ulaşabilmiş Şaman giysileri ve aksesuarları başta olmak üzere, Şaman davulu, Şaman aynası, tokmağı, kamçısı gibi unsurların analizi de Şaman inanç sisteminin şifrelerinin
çözümlenebilmesi açısından önem kazanmaktadır.


Bu eğitimde Şamanlık konusunda gerçekleştirilmiş olan saha araştırmalarında tespit edilen bilgiler ışığında Şamanın soyut aktivitelerinin somut göstergeleri olan ve aynı zamanda kültürel taşıyıcılık görevi üstlenen materyaller üzerinden yorumlamalar yapılarak Şaman inanç sisteminin esası bilimsel çerçevede ortaya konmaya ve aktarılmaya çalışılacaktır.

1. Hafta: Şamanlık ve Şaman İnanç Sisteminde Uygulamalar: Şaman kimdir? Nasıl Şaman olunur? Şamanın görevleri nelerdir? Şaman İnanç Sisteminde evren nasıl tanımlanır? Tanrılar-Ruhlar-İnsan üçgeninde doğa ile bütünleşik yaşam ne anlama gelir? Şamanın kutsal
sayılan malzeme, araç ve gereçleri nelerdir, nasıl kullanılır? Ritüeller: Hastalığın sağaltımı, kaybolan ruhun geri getirilmesi, ölenin ruhunun ölüler alemine
götürülmesi, vb.)


2. Şaman inanç sisteminde ikonografik unsurlar:
Şamanın kutsal giysi ve aksesuarları üzerinden detaylı analiz ve değerlendirme.
- Hayvan sembolizmi
- Ruh Atası figürü
- İskelet sembolizmi,
- Saldırı ve savunma araçları,
- Evren sembolizmi

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
2 Hafta
4 Saat Çarşamba saat 20.00-22.00 arasında
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 18 Eylül 2024
Kurs Ücreti: 1850 TL
Eğitmen: Doç. Dr. Kevser GÜRCAN
Doç. Dr. Kevser GÜRCAN

Doç. Dr. Kevser GÜRCAN

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.