Mad Thinking, bir “etkin düşünme” yöntemidir. Bütün dünyada “Design Thinking” olarak bilinen Tasarım Odaklı Düşünme’nin temellerine denk kavramları, “Mindful / Derin” ve “Artistic / Sanatsal” düşünmeyle yeni bir yorumda sentezler. MIT, Harvard, Stanford gibi saygın akademik kurumların yaratıcı fikir üretmek için geliştirdiği ve Apple, IBM, Google gibi öncü kurumların kullandığı yöntemlerin özüne denk bilgi ve becerileri aktarır. “Sanat ve Yaratıcı Zihin” yaratıcı süreci, bütünsel bir “duygu ve imge” etkileşimiyle yeniden yapılandırır. Bireyin, “Tasarım”ın teorisini, “Sanat”ın pratiğini ve zihnin bütün olanaklarını eş zamanlı kullanarak yapıt üretmesini böylelikle bu sürecin adımlarını deneyimleyerek kavramasını sağlar. Bu adımlar, zihin, duygu, anlam, fikir, taslak ve yapıttır. Böylelikle, “yaratıcı ve derin düşünmenin” etkili yollarını sunarken ötesinde, bireyin bununla kendi “ideal varoluşu” üzerinde çalışabilmesini, “kendini gerçekleştirmesi”ni amaçlar.

SANAT VE YARATICI ZİHİN-1 / MAD-1(Anla ve Yap)

Programın Süresi: 4 hafta, 24 saat

1. Seçenek: Hafta içi; Pazartesi-Perşembe, 19:00-22:00.

2. Seçenek: Hafta sonu; Cumartesi-Pazar 14:00-17:00

Eğitim Programı:

01. Sanat ve Yaratıcı Zihin/Anla ve Yap.

02. Zihinde yaratmak. Bilinç ve bilinçdışı seviyede etkin zihin.

03.  Sanat ve Tasarımın Temel Kavramları 01. Eleman ve İlkeler.

04. Sanat ve Tasarımın Temel Kavramları 02. Etkileşimler ve Bütün.

05. Sanatsal Düşüncenin Evrimi 01. Başlangıçtan Modernizm’ e.

06. Sanatsal Düşüncenin Evrimi 02. Modernizm’den Günümüze.

07. Yaratıcılık.

08. Duygu ve İmge Etkileşimi.

09.Sanat ve Zihnin Temsil Sistemleri. (İç / dış) Romantizm / Sembolizm / Realizm / Ekspresyonizm.

10. Sanatçının Evreni. Sanatçıların Zihin Modelleri. Rembrandt / Picasso / Leonardo / Van Gogh

11. Sanat ve Bilinçdışı. Bilinçaltı Metaforu Olarak Sanal Gerçeklik (VR). MORFEUS

12. Eskiz. Tohum. Ön Yapıt. Taslak Oluşturmak.

13. Yaratıcı Süreç. 1.Karşılaşma. 2.Kavrayış. 3.Katarsis / Dışavurum.

14.Bilişsel ve Meta-bilişsel Stratejiler, Artistic Thinking & Mindful Thinking.

15.Tasarım Sürecinde Çizim. Desen. Çizgiyle Düşünmek, Renkle Hissetmek.

16. Kolektif Hayal. Ortak Yapıt. (Uygulama).

17. Siyah / Beyaz 2 Tuval. 1.Olumsuz Regresif. (Uygulama).

18. Siyah / Beyaz 2 Tuval. 2.Olumlu Progresif. (Uygulama).

19.1- ZİHİN: Temel bilgi ve becerileri elde et. Dili öğren; sez. Zihni bilinç ve bilinçdışı halde hazırla.

20. 2- DUYGU: En derin ve gerçek ihtiyacı / kaynağı belirle; öze ulaş. Duygusal bağ kur. Bağlan.

21. 3- ANLAM: İhtiyacı bir denklem haline getir. Soruyu doğru sor. Problemi tanımla. Anla.

22. 4- FİKİR: Olası çözümler üret. Özgün bakış açıları geliştir. Cevaplar oluştur. Fikir bul.

23. 5- TASLAK: Seçilen fikri somulaştır. Yeryüzüne indir. Deneyimle/t. Geribildirim al. Fikri bedenle.

24. 6- YAPIT: Yap. Yarat. Ol.  

 


Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
4 Hafta
24 Saat 1. Seçenek: Hafta içi Pazartesi/Perşembe 19:00 - 22:00 2. Seçenek Hafta sonu Cumartesi/Pazar 14:00-17:00
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 7 Ekim 2024
Kurs Ücreti: 4000 TL
Eğitmen: Prof. Rıza KURUÜZÜMCÜ
Prof. Rıza KURUÜZÜMCÜ

Prof. Rıza KURUÜZÜMCÜ

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.