Ürünlerin, biçim dilinin farklılaşmasında; dönemsel hareket, akım, trendler vb. değişimler etkin rol oynamaktadır. Bu değişimler; teknolojik yenilikler, toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilişkili olarak gelişmektedir. 

Bu  programda; sanayi devrimi ile başlayan ve 2000’li yıllara kadar süren dönemde, ürün tasarımı evrimi anlatılmakta, dönemsel etkilere odaklanılarak,  tasarıma yönelik kültürel bilgi aktarılmaktadır.

Ürünlerin formlarının değişimine sebep olan etkenler incelenmekte, ürünlerin biçimlerinin tarihsel süreç içinde değişimleri sebep-sonuç ilişkileri ile değerlendirilmektedir.

Programı tamamlayan adaylar, bir ürün tasarımının; hangi döneme ait olduğunu ve hangi etki altında olduğunu okuyabilecektir.


1. Arts and Crafts, Art Nouveau

2. Art Deco- Hollywood Style, Erken Modernizm, Viyana Atölyeleri, Werkbund

3. De Stijl, Bauhaus, Modernizm

4. Streamlining, Uluslarası Stil, Organik Tasarım

5. Pop Art, Post Modernizm, Anti Design, High Tech, Minimalizm

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
4 Hafta
6 Saat Pazartesi 18.00-19.30
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 7 Ekim 2024
Kurs Ücreti: 1500 TL
Eğitmen: Prof. Dr. S. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN
Prof. Dr. S. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN

Prof. Dr. S. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.