NOT: Bu eğitimler paket programıdır.

'YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) OPERATÖRÜ SERTİFİKA PROGRAMI' eğitimlerinin 1. dersidir.

2. ders 'TEMEL BIM UYGULAMALARI EĞİTİMİ'dir. İki eğitimin uygulama sınavında başarılı olanlara Operatörlük Sertifikası verilmektedir.

 

BIM (Yapı Bilgi Modelleme) farklı disiplinlerin bir araya gelerek bir yapının tasarımı ve imalatını sürecinde işbirliğini optimum düzeye çıkartmaya, imalat sırasında ortaya çıkabilecek hataları tasarım aşamasında önlemeye, tasarım kararlarının tasarımın en erken aşamalarında etkin olarak alınmasını desteklemeye, tüm proje paydaşlarının projenin en güncel durumunu yansıtan bilgi bakımından zengin sayısal bir yapı modeline zaman ve mekandan bağımsız olarak erişmesine, şantiyede imalatların etkin biçimde takibine imkan sağlayan, ve günümüzde proje yönetim sürecinin en önemli bileşenlerinden birisi kabul edilen bir bilgi ve süreç yönetim stratejisidir. Program BIM süreçlerine ait teorik bilginin anlatılacağı bir eğitim programı olma özelliği taşımaktadır. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bu alanda sunulacak olan iki sertifika programından ilki olan BIM Operatörlüğü Sertifikasına katkı verecek olan program BIM alanına başlangıç yapmak isteyen yeni mezun ve tecrübeli Mimar ve Mühendislerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


1. BIM Tanımı ve BIM’in Temel Faydaları;

2. İletişim Aracı Olarak BIM’in Teorik Çerçevesi, BIM Olgunluk Düzeyleri, BIM Yazılımları Haritası Üzerinden Farklı BIM Yazılımlarını Tanıma;

3. Projelerde BIM Kariyer ve Rolleri, Proje Yönetiminde ve Planlamada BIM'in Rolü.

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
2 Hafta
9 Saat Salı/Perşembe
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 17 Eylül 2024
Kurs Ücreti: 4950 TL
Eğitmen: Prof. Dr. Ümit IŞIKDAĞ
Prof. Dr. Ümit IŞIKDAĞ

Prof. Dr. Ümit IŞIKDAĞ

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.