Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle kurulan ve Adolf Hitler'in 1933'de iktidara gelmesine dek süren, anayasası Weimar’da kabul edildiği için kentin adıyla anılan Weimar Cumhuriyeti olabildiğince dinamik bir kültür sanat hayatını içeriyordu. Bu dinamizmin nedeni Weimar Anayasası'nın demokratik içeriği olmakla beraber kendini hissettirmeye başlayan nazizmin ve toplumda karşılığını bulan komünizmin yarattığı gerilimdi.

Weimar Cumhuriyeti'nin en özgün kurumu sanat ve tasarım eğitimi veren Bauhaus Okulu'ydu. Okulun sanat eğitimine getirdiği devrimci yenilikler Hitler’in iktidara gelmesinden sonra dünyaya yayılan hocalar ve öğrenciler sayesinde evrenselleşti. Bu dönemde dadaizm devam etmek ile birlikte topluma nesnel bir şekilde bakıp bunu sanatlarına yansıttıklarını iddia eden sanatçılar da etkindi.

 


Sinemada, edebiyatta, tiyatroda yüzyıla damgasını vuracak olan isimler ortaya çıktı. Düşünce hayatında Frankfurt Okulu ise ortaya koyduğu farklı bakış açıları ile bu dönemin önemli bir başlığı oldu. Bu seminer dizisinde Weimar Almanyası’nın siyasi, ekonomik, kültürel tarihine değinilecek, 1933’de Adolf Hitler’in iktidara gelmesine yol açan şartların nasıl  ortaya çıktığı  tartışılacaktır.

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
4 Hafta
4 Saat PAZARTESİ 20:00-21:00
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 20 Mayıs 2024
Kurs Ücreti: 2000 TL
Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman ERDEN
Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman ERDEN

Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman ERDEN

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.