“Yapısal Yangın Güvenliği” eğitim programında yangın güvenliği kavramının genel mimarlıktaki önemi üzerinde durulacak ve tasarımla ilişkisi açıklanacaktır. Yanma şiddetini etkileyen parametreler, bina üzerindeki yangın tehdidinin analizi, yangından korunma konusunda uyulması gereken ulusal ve uluslararası mevzuat gibi konuların işleneceği eğitimde katılımcılar örnek bir proje üzerinden yangın güvenliği önerileri sunacak ve bu öneriler değerlendirilecektir.

Eğitimin Programı:

1

1) Derse Giriş, Yangın güvenlik kavramının genel mimarlık olgusundaki öneminin vurgulanması,

2) Yangın güvenlik kavramı ve tasarım ilişkisi

2  

 1) Yanma tanımı ve yanma şiddetini etkileyen parametreler ve parametrelerin kontrolü,

 2) Yanma tanımı ve yanma şiddetini etkileyen parametreler ve parametrelerin kontrolü (devam)

3

1) Binalar üzerindeki yangın tehdidinin analizi ve yangın denetiminin temel amaçları,

2) Binalar üzerindeki yangın tehdidinin analizi ve yangın denetiminin temel amaçları,(devam)

4

1) Yangından korunmada temel amaçlar ve bu amaçların proje üzerinde uygulanma yöntemleri,

2) Yangından korunmada temel amaçlar ve bu amaçların proje üzerinde uygulanma yöntemleri, (devam)

5

1) Yangından korunma konusunda uyulması gereken ulusal ve uluslar arası mevzuat ve yorumlamaları,

 2) Yangından korunma konusunda uyulması gereken ulusal ve uluslar arası mevzuat ve yorumlamaları,(devam)

6

1) Yangından korunmada kullanılabilecek yöntemler, Aktif ve Pasif sistemlerin tanımı,

 2) Yangından korunmada kullanılabilecek Aktif sistemlerin tanımı,

7

 1-2.) Yerleşme ölçeğinde alınabilecek yangın güvenlik önlemleri, kent dokusu, binaya ulaşım ve binalar arası bırakılması gereken mesafeler,

8                  

 1-2.) Bina ölçeğinde ele alınabilecek yangın güvenlik önlemleri, bina fonksiyonu, biçim ve taşıyıcı sistem türüne bağlı alınabilecek  önlemler,

9

 1-2.) Mekan ölçeğinde alınabilecek yangın güvenlik önlemleri, kompartmantaj (bölümlere ayırma), yatay ve düşey boşluklarda alınabilecek güvenlik önlemleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar,

10

 1-2.) Yapı elemanı ölçeğinde ele alınabilecek yangın güvenlik önlemleri, döşeme ve duvarlar, bina dış cephesi, çatılar, merdivenler,

11

 1-2.) Kaçış yolu tasarımı, yangın merdivenlerinden beklenen özellikler, konum boyut ve biçim belirleme kriterleri,

12

1-2.) Malzeme ölçeğinde ele alınabilecek yangın güvenlik önlemleri,  malzemelerin yanıcılık sınıfı ve duman çıkarma özellikleri

Uygulama

Ödevi

Örnek projeler üzerinde yangın güvenliği performansını değerlendirme kriterleri.


Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
12 Hafta
48 Saat Salı 19:00-21:00 ve Cumartesi 13:00-15:00
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 10 Eylül 2024
Kurs Ücreti: 4200 TL
Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER
Prof. Dr.  Mustafa ÖZGÜNLER

Prof. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.