Tez yazma sürecinin iki temel zorluğunda biri, nereden başlayıp, nereye gideceğini bilememek; diğeri ise yalnızlık hissidir. Bunlardan ilki, araştırma ve yazma sürecinin iyi bir şekilde anlaşılması ve planlanmasıyla; cevaplanabilir sorular sorulup, yanıtların uygun yöntemle aranmasıyla alt edilebilir. İkincisi ise çalıştığınız konu ne kadar özgün olursa olsun, bilimsel araştırmanın ortak süreçleri takip ettiğini ve bu deneyimin yalnızca sizin tarafından yaşanmadığını hatırlamayı gerektirir; deneyim paylaşımı büyük bir kolaylaştırıcı olabilir.

Bu atölyede, öncelikle bilimsel bir araştırmanın tasarımından yazımına, sürecin teknik ve teorik işleyişini anlayacak ve kendi çalışma konunuza uygulama imkânı bulacaksınız. İkinci olaraksa, iyi örnekleri inceleyecek ve yürütücü başta olmak üzere, müziğin farklı alanlarında çalışan bir grup insanla birlikte sürece ilişkin sorularınıza yanıt arayacaksınız.

 

Not. Tezinizi Türkçe ya da İngilizce yazıyor/yazacak olmanız fark etmeksizin atölyeye katılabilirsiniz.

 

Evrim Hikmet Öğüt

MSGSÜ Devlet Konservatuvarında keman eğitiminden sonra Genel Müzikoloji alanında Lisans eğitimi aldı ve Genel Müzikoloji Yüksek Lisans programını İlhan Usmanbaş’ın yapıtları ve İkinci Yeni şiiri ilişkisine odaklandığı tez çalışmasıyla tamamladı. 2015 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde (MİAM) tamamladığı “Music in Transit: Musical Practices of the Chaldean-Iraqi Migrants in Istanbul” başlıklı Etnomüzikoloji doktora tezi İTÜ En İyi Tez Ödülüne layık görüldü. 2020 yılında TÜBİTAK doktora sonrası araştırmacı bursuyla City University of New York’ta konuk araştırmacı olarak bulundu.

MSGSÜ Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Evrim Hikmet Öğüt, 2022 yılında International Council for Traditional Music (ICTM) en iyi makale ödülünü almıştır; Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler kitabının ve Cogito dergisi Sesli Düşünmek özel sayısının editörlerindendir.


  1. Tez Tasarımı: Konu seçimi ve araştırma konusunun şekillenmesi.
  2. Yöntem ve Teori: Nitel araştırma yöntemleri ve uygulanabilirlik. Teori ve yöntem ilişkisi.
  3. Araştırma Süreci: Planlama ile gerçeklik arasındaki açı.
  4. Bulguların Yorumlanması ve/veya Analiz Edilmesi.
  5. Tezi Yazmak, Kendi Dilini Bulmak: Akademik yazın kanonları ve ötesi.

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
5 Hafta 12,5 Saat Salı Günleri 20.00-22.30
Konum: Online
Eğitim Tarihi: 10 Ekim 2024
Kurs Ücreti: 1000 TL
Eğitmen: Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt
Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt

Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.