MSGSÜ Beşiktaş Kampüsünde Yabancılar İçin Türkçe (C1 Seviyesi) Eğitimi başlıyor. Alanında tecrübeli hocalar tarafından verilecek olan dersler hafta içi her gün gerçekleştirilecektir. Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmaya yönelik sosyal etkinlikler de düzenlenecektir. Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler bu eğitime katılabilir.


1.Ünite

 • Edebî metinler anlama
 • Birleşik zamanlı yapıda cümleler kurup anlama
 • Hikâye birleşik zamanlar (-(I)yordu, -(A)rdI)
 • Hikâye birleşik zamanlar (-AcAktI)
 • Hikâye birleşik zamanlar (-mIştI)

2. Ünite

 • Edebî bir mektup yazma
 • Bir metindeki sosyal, siyasal, tarihî öğeleri anlama
 • Rivayet birleşik zamanlar (-(I)yormuş, -(I/A)rmIş)
 • Rivayet birleşik zamanlar (-(y)AcAkmIş)
 • Rivayet birleşik zamanlar (-mIşmIş, -mAlIymIş)
 •  Rivayet birleşik zamanlar (-mIşmIş, mAlIymIş, -sAymIş)

3. Ünite

 • Dilek ve şikâyetleri iletebilme
 • Kurumlarla yazışma yapabilme
 • Birleşik zamanlar (-(I)yor, -(I/A)r, -mIş, -(y)AcAk olmak)
 • Zarf fiiller (-(y)EcEk/-DIğI kadar) (-(y)EcEk/DIğI gibi)
 • Bağlaçlar (zira, aksi hâlde, aksine, aksi takdirde, açıkçası)

4. Ünite

 • Her türlü yazılı metni anlayabilme
 • İstatistiksel veriler içeren metinler yazabilme
 • Sohbet ve tartışmalara katılabilme
 • Çift olumsuzluk (-(I)yor/-(y)AcAk/-mIş değil
 • Zarf fiiller (-(y)AcAk gibi/-mIş gibi, -mIşçAsInA
 • Var-yok kullanımları (-mIşlIğI var/yok/olmak

5. Ünite

 • Mesleki, akademik bilgiler içeren metinleri anlama
 • Uzun, detaylı metinler yazabilme
 • Bağlaç olan ‘’ki’’
 • Ki’li bağlaçlar (demek ki, yeter ki, tut ki, şöyle ki, nasıl ki, illâki, nedir ki, kaldı ki, ta ki)
 • Tezlik fiili
 • Sürerlik fiil
 • Yaklaşma fiili

6. Ünite

Sunumları takip edebilme

Teknik bilgileri anlayabilme

Akademik metinleri anlayabilme

Zarf fiiller (-DIğInA/-AcAğInA göre)

Zarf fiiller (-DIğI takdirde)

Zarf Fiiller (-mAsI durumunda

Eğitim Detayları

Kurs Süresi:
7 Hafta Hafta içi her gün
Konum:

Beşiktaş Yerleşkesi

Eğitim Tarihi: 6 Mayıs 2024
Kurs Ücreti: 11000 TL
Eğitmen:

Ön Başvuru

Kişisel verilerin korunması hakkındaki aydınlatma metnini okudum anladım.